ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ต.ค. 2561
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ต.ค. 2561
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ต.ค. 2561
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายคอกควาย ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ก.ย. 2561
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายแล่งหิน-หินดาน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ก.ย. 2561
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายตาเหม - ทุ่งต้นยอ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ก.ย. 2561
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายแล่งหิน - หินดาน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ก.ย. 2561
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายตาเหม - ทุ่งต้นยอ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ย. 2561
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายคอกควาย ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ก.ย. 2561
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินกะสะ สายพรุผักบุ้ง - ใสเดือนเจ็ด ณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40