ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งเลียบคลองกะปง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ก.พ. 2562
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ก.พ. 2562
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ม.ค. 2562
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ม.ค. 2562
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ม.ค. 2562
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ม.ค. 2562
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ธ.ค. 2561
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ธ.ค. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 พ.ย. 2561
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40