ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุสา-เขื่อนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 มี.ค. 2555
352 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางวัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 มี.ค. 2555
353 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวตลาดปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 มี.ค. 2555
354 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
11 ม.ค. 2555
355 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
29 ธ.ค. 2554
356 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
217
29 ธ.ค. 2554
357 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
284
23 ธ.ค. 2554
358 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
251
23 ธ.ค. 2554
359 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
16 ธ.ค. 2554
360 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
07 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40