ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายกะปง - ลำรู่ - ท่ากะได ดาวน์โหลดเอกสาร
252
02 พ.ค. 2556
342 ประกาศสอบราคาโครงการห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
25 เม.ย. 2556
343 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านท่ากะได - ลำรู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
08 ม.ค. 2556
344 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายบางหอย-บางหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
252
07 ธ.ค. 2555
345 สอบราคาจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
09 ก.ค. 2555
346 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 36 ดวง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 ก.ค. 2555
347 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
274
08 มิ.ย. 2555
348 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบางลุ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
216
08 มิ.ย. 2555
349 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลท่านา แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 พ.ค. 2555
350 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอาคารประกอบฝายบ้านท่ากะได หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40