ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 มี.ค. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.พ. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 ก.พ. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ม.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ม.ค. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ม.ค. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ม.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ม.ค. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ม.ค. 2563
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายคลอง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40