ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ต.ค. 2558
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ต.ค. 2558
243 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ต.ค. 2558
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ต.ค. 2558
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ต.ค. 2558
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2558
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ก.ย. 2558
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ส.ค. 2558
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ส.ค. 2558
250 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40