ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ธ.ค. 2558
232 บัญชีการซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ธ.ค. 2558
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 ธ.ค. 2558
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 พ.ย. 2558
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 พ.ย. 2558
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ต.ค. 2558
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ต.ค. 2558
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง กำหนดราคากลางงาานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ต.ค. 2558
239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านปากพู่ -บ่อน้ำพุร้อนปากพู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปงห จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ต.ค. 2558
240 ประกาศสรุปราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านปากพู่ - บ่อน้ำพุร้อนปากพู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
27 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40