ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 เม.ย. 2559
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2559
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 มี.ค. 2559
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 ก.พ. 2559
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.พ. 2559
226 ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ม.ค. 2559
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ม.ค. 2559
228 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ธ.ค. 2558
229 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ธ.ค. 2558
230 ทะเบียนรับซองการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40