ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายกะปง-ลำรู่-ท่ากะได ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา(ฉบับร่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 พ.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 พ.ค. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 เม.ย. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 เม.ย. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 มี.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 มี.ค. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มี.ค. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 มี.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางพาง - ตาเหม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40