ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พร้อมป้ายประชาส ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ก.พ. 2560
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.พ. 2560
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมขยายไหล่ถนน สายกะปง - ตะกั่วป่า ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง - หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.พ. 2560
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะปง-บางกุ่ม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ก.พ. 2560
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการขยายเขตระบบประปา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.พ. 2560
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ม.ค. 2560
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ธ.ค. 2559
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 พ.ย. 2559
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 พ.ย. 2559
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง วันตรวจรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40