ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการบุกเบิกถนนหินกะสะ สายหลังเขา - บ่อน้ำพุร้อน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 มี.ค. 2560
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสา - เขื่อนชลประทาน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 มี.ค. 2560
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการบุกเบิกถนนหินกะสะ สายปลักกวาง - บางตาเพ็ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 มี.ค. 2560
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 มี.ค. 2560
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 มี.ค. 2560
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.ท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 มี.ค. 2560
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 มี.ค. 2560
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายขี้เหล็ก-บางวัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 มี.ค. 2560
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 มี.ค. 2560
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40