ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : การจัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 พ.ค. 2560
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 พ.ค. 2560
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการขุดคูระบายน้ำ ซอยบางวัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ค. 2560
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินกะสะ สายหลังเขา - บ่อน้ำพุร้อน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 เม.ย. 2560
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 เม.ย. 2560
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขี้เหล็ก - บางวัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง - หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 เม.ย. 2560
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุพลี ณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 เม.ย. 2560
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตาเพ็ง (บ้านป้าเขียว-ตาจอน) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 เม.ย. 2560
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 เม.ย. 2560
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินกะสะ สายหลังเขา - บ่อน้ำพุร้อน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40