ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 ก.ค. 2560
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ก.ค. 2560
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.ค. 2560
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ก.ค. 2560
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลาดยางสายกะปง - ตะกั่วป่า ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ก.ค. 2560
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ก.ค. 2560
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ค. 2560
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 มิ.ย. 2560
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 มิ.ย. 2560
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40