ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาฝายคลองกะปง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ม.ค. 2561
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการขยายเขตระบบประปาฝายคลองกะปง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ม.ค. 2561
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ม.ค. 2561
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ม.ค. 2561
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ม.ค. 2561
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ม.ค. 2561
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองลำรู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ม.ค. 2561
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินกะสะปนทราย สายบางเตย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ธ.ค. 2560
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองลำรู่ พร้อมขุดแต่งแนวคลองลำรู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ธ.ค. 2560
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองลำรู่พร้อมขุดแต่งแนวคลองลำรู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40