ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ริบประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.พ. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ก.พ. 2561
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียนและประชาชน "ท่านาเกมส์" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกะปง ต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ก.พ. 2561
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ท่านาเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ก.พ. 2561
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ก.พ. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาฝายคลองกะปง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ก.พ. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ก.พ. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ก.พ. 2561
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ก.พ. 2561
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40