ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 พ.ค. 2561
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 พ.ค. 2561
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 เม.ย. 2561
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 เม.ย. 2561
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับและส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 เม.ย. 2561
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 เม.ย. 2561
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : จ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อรับส่งเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 มี.ค. 2561
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 มี.ค. 2561
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายช่วย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 มี.ค. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40