ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2561
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะปง - บางกุ่ม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ส.ค. 2561
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะปง - บางกุ่ม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ส.ค. 2561
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคลองปากพู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ส.ค. 2561
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ส.ค. 2561
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ก.ค. 2561
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 มิ.ย. 2561
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 พ.ค. 2561
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 พ.ค. 2561
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40