งานกิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภา
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน