งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
  รายละเอียด :

 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่สี่่ ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน