งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
  รายละเอียด :

 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพ.ศ. 2562 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน