งานกิจการสภา
เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
  รายละเอียด :

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน