ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการฯ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง รับลงทะเบียนสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการ/สถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน