กิจกรรม : "ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข"

รายละเอียด :
    "ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข" ✳จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก อบต.ท่านา จึงได้จัดทำกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยการปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าวมาวางไว้ที่หน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่านา 🌟โดยภายในตู้มีอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตได้หยิบไปใช้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พอจะมีได้แบ่งปันซึ่งกันและกัน เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. "ร่วมด้วยช่วยกัน" อบต.ท่านา ร่วมกับ คลังอาหารตำบลกะปงและตำบลท่านา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**