กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


รายละเอียด :
    ◾เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ◾สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา โดย คณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพังงา ได้จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอกะปง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ◾ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563    อ่าน 32 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**